כסף

מדרגות מס

שכירים אשר מועסקים במקומות עבודה משלמים מס בהתאם למדרגת המס שלהם. יחד עם זאת, בלא מעט מןהמקרים מדובר במדרגה לא מותאמת ומשום כך השכיר משלם יותר מס מכפי שהוא צריך. כיצד אם כן ניתן .לקבל החזר בגין מדרגות מס שגויות?…